Kategorie
Aktualności

Teleporada udzielana jest w formie rozmowy telefonicznej.

1. Przy rezerwacji pacjent otrzymuje informację o dniu i godzinie kiedy lekarz zadzwoni.

2. Rezerwacja teleporady jest możliwa na jeden z trzech sposobów

· Osobiście lub przez osobę trzecią w przychodni

· Telefonicznie na numer 32 271 27 45, 32 271 88 60

· Internetowo wysyłając; e-maila rejestracja@hipokrateszabrze.pl lub kontat@hipokrateszabrze.pl

3. Lekarz POZ dzwoni na numer telefonu pacjenta zapisany w karcie pacjenta w systemie informatycznym przychodni

4. W razie braku odpowiedzi lekarz podejmuje jeszcze dwukrotną próbę dodzwonienia się w odstępie pięciominutowym. Przy braku odbioru teleporada zostaje anulowana

5. Jeżeli pacjent zgłasza chęć odbycia wizyty bezpośrednio w gabinecie lekarza, pracownik recepcji kontaktuje niezwłocznie lekarza POZ i po wyrażeniu przez niego zgody powiadamia pacjenta o terminie wizyty lub też umożliwia bezpośrednią rozmowę telefoniczną z lekarzem w celu ustalenia terminu takiej wizyty.

a. Szczegółowa informacja o realizacji e- recepty jest zamieszczona na www.pacjent.gov.pl w pliku e-recepta.

b. E-recepty może pacjent otrzymać:

a. Podczas wizyty u lekarza w gabinecie

b. Podczas teleporady

c. Zamawiając recepty poprzez wysłanie e-maila; rejestracja@hipokrateszabrze.pl

c. E-skierowania i e-zlecenia na wyroby medyczne otrzymuje pacjent

a. Podczas wizyty u lekarza w gabinecie

b. Podczas teleporady

d. Szczegółowa instrukcja założenia Internetowego Konta Pacjenta jest na https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta .

Poprzez IKP Pacjent posiada możliwość złożenia e-Deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej (POZ), a także może zapoznać się z obecnie aktywnymi deklaracjami.