Zadbaj o swoje przyszłe zdrowie już dziś. Pomożemy.

Umów się na wizytę. Twoje zdrowie w rękach specjalistów.
Zapraszamy: Zabrze, ul. Reymonta 42


Poznaj nas trending_flat umów się na wizytę poniżej lub zadzwoń call 32 271 27 45

e-Rejestracja

Specjalizacja

Usługa

 

 

Państwa dane służą wyłącznie do celów rejestracji.

Poradnia Logopedyczna

W poradni oferujemy:

 • konsultacje logopedyczne,
 • ocena zaburzeń mowy,
 • pokaz i zalecenia ćwiczeń logopedycznych

 

Wizyty w Poradni Logopodeycznej są realizowane w ramach kontraktu z NFZ.

Świadczymy usługi prywatne.

Cennik usług komercyjnych Poradni Logopedycznej


JAKIE JEST ZNACZENIE MOWY W ŻYCIU DZIECKA?
Umiejętność sprawnego mówienia to w dzisiejszych czasach umiejętność szczególnie ważna. Słowo mówione jest nośnikiem informacji. Poprawne posługiwanie się językiem stanowi warunek pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.
Nienaganna wymowa jest wymogiem stawianym w wielu zawodach, toteż wszelkie wady wymowy mogą w sposób istotny zaważyć na losach dzieci. Bariery w postaci wad wymowy można pokonać, należy się nimi zająć możliwie jak najwcześniej. Dla wielu dzieci rozpoczynającyvh naukę szkolną zaburzenia mowy stanowią poważną przeszkodę w funkcjonowaniu w roli ucznia i kolegi. Dzieci z zaburzeniami mowy często nie są w stanie sprostać społecznym motywacyjnym, emocjonalnym, poznawczym i werbalnym wymaganiom, które stawia przed nimi szkoła. Częściej niż dzieci bez tych zaburzeń osiągają niskie wyniki w nauce i przejawiają zaburzenia w społecznym zachowaniu, popadając w różnego typu konflikty.

Jeżeli coś Cię zaniepokoiło w sposobie wymowy Twego dziecka zgłoś się do logopedy on jest po to, aby pomóc Tobie i Twojemu dziecku. Nie musisz żyć w niepewności!

Niezwocznie udaj się do logopedy gdy :

 

 • Dziecko podczas artykulacji wsuwa język między zęby lub ociera nim o wargę, bo na każdym etapie wiekowym jest to wada, która się nie wycofa samoistnie
 • Niepokojące są zmiany anatomiczne w budowie narządów mowy
 • Istnieją wątpliwości czy dziecko dobrze słyszy
 • Dziecko nawykowo mówi przez nos
 • Dziecko po ukończeniu 4 r.ż. zamienia głoski dźwięczne na bezdźwięczne : *d* na *t* (np. zamiast domek), *w* na *f*,*g* na *k*, *b* na *p*
 • Dziecko zniekształca głoski, np. wymawia *r* nieprawidłowo
 • Dziecko wyraźnie się jąka


JAK PRZEBIEGA TERAPIA LOGOPEDYCZNA?
Należy sobie zdać sprawę, że zlikwidowanie wady wymowy u dziecka nie następuje podczas jednego spotkania z logopedą. Najczęściej terapia trwa kilka lub kilkanaście miesięcy, a może trwać nawet kilka lat (np. jeśli u dziecka występuje wiele wad wymowy).
Na skuteczność terapii ma wpływ to, czy dziecko nie opuszcza zajęć oraz czy kontynuuje pracę w domu tzn. ćwiczy to, co poleci logopeda. Praca w domu polega najczściej na ćwiczeniu narządów artykulacyjnych, zwłaszcza języka i warg oraz na utrwalaniu wymowy poszczególnych głosek w sylabach, wyrazach i zdaniach.
Główne cele terapii to:

 

 

 • kształtowanie starannej wymowy
 • korekcja wad wymowy
 • usprawnianie porozumiewania się językowego
 • usuwanie wad i zaburzeń mowy
 • dbałość o kulturę słowa potocznego
 • korekta głosek nieprawidłowo brzmiących
 • kształcenie słuchu i ćwiczenie zdolności różnicowania dzwięków

 


Personel